CENNIK

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie podczas rozmowy z Klientem i uwzględnia rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, przewidywany czas trwania, ilość materiałów do opracowania oraz ilość zgłoszonych roszczeń.

W zakresie stałej obsługi Przedsiębiorców istnieje możliwość określenia wynagrodzenia ryczałtowego za godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc obsługi prawnej, w zależności od przedmiotu usługi i zakresu potrzeb Przedsiębiorcy.

Cena standardowej porady waha się w przedziale od 50,00zł brutto do 100,00zł brutto. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, wynagrodzenie za poradę wliczone jest w honorarium.

Z uwagi na wielką różnorodność spraw sądowych, stanów faktycznych, prawnych i zakresu dochodzonych roszczeń ustalenie uniwersalnego cennika jest niemal niemożliwe. Niemniej przy ustalaniu wygrodzenia za podstawę przyjmuję aktualnie obowiązujące stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów pobocznych, takich jak wpis sądowy, opłata skarbowa, czy też koszty wydania opinii biegłego, które ponoszone są w całości przez Klienta.

Nr konta bankowego: ING PL 20 1050 1908 1000 0092 3062 5130